CUID เข้าพบผู้ว่าฯ สุรินทร์ ร่วมหารือนโยบายการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองสุรินทร์

CUID เข้าพบผู้ว่าฯ สุรินทร์ ร่วมหารือนโยบายการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองสุรินทร์

เมื่อวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ หัวหน้าโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ร่วมกับนายชูชีพ ยินดีฉัตร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์ และนายอภิชาติ โสรีกลุ นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการพิเศษ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมหารือนโยบายการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองสุรินทร์ (ปรับปรุงครั้งที่ 3) กับนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

ทั้งนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้ให้นโยบายเกี่ยวกับความสมดุลของการใช้ประโยชน์ที่ดินของเมืองสุรินทร์ระหว่างการพัฒนาและการอนุรักษ์ ตลอดจนการพิจารณาปัญหาพื้นฐานด้านน้ำท่วมของเมืองสุรินทร์  โดยแนวทางการพัฒนาของเมืองจำเป็นต้องทบทวนการจัดกลุ่มย่านอุตสาหกรรมให้กับเมืองด้วย เนื่องจากเป็นความต้องการพัฒนาเศรษฐกิจของคนในพื้นที่ นอกจากนี้การอนุรักษ์เมืองเก่าที่มีนโยบายมาจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จำเป็นต้องทบทวนบูรณาการให้สอดคล้องไปสู่การกำหนดกฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวมเมืองสุรินทร์ และเน้นให้พยายามประสานการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนตัวแทนประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมในกระบวนการครั้งนี้ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

 

Comments

comments

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *