คอร์สอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานก่อสร้างภาครัฐอย่างมืออาชีพ

 (โครงการนี้เลื่อนกำหนดการจัดไป ยังไม่มีกำหนด!)

โครงการอบรม 

การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานก่อสร้างภาครัฐอย่างมืออาชีพ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เกี่ยวข้องในสายงานก่อสร้างภาครัฐทุกภาคส่วน

วันที่ 1 – 2 กันยายน 2561 เวลา 9.00 – 17.30 น. โครงการนี้เลื่อนกำหนดการจัดไป ยังไม่มีกำหนด!

ณ โรงแรมดิอิมพีเรียลโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โคราช จ.นครราชสีมา

Google MAP Location

รับจำนวนจำกัด ไม่เกิน 50 ท่าน

หนังสือเชิญหน่วยงาน

แผ่นพับรายละเอียดโครงการและใบสมัคร

กำหนดการอบรม

บรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ดร.ณัฐวัชต์ พัฒนจันทร์
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมือง ประสบการณ์ในสายงานควบคุมการก่อสร้างและตรวจรับพัสดุมากกว่า 20 ปี

นายณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา
รักษาการผู้อำนวยการส่วนให้คำปรึกษาและนิติกรรมสัญญา สำนักบริหารคดีและนิติการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

หลักการและเหตุผล

ผู้ที่ได้รับมอบหมายและผู้ควบคุมงานในคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อก่อสร้างโครงการของรัฐนั้น กลุ่มบุคคลนี้จำเป็นที่จะต้องมีองค์ความรู้อย่างหลากหลาย อาทิเช่น งานด้านช่าง ด้านมวลชน ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น จึงจะทำให้โครงการก่อสร้างบรรลุวัตถุประสงค์เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งในพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้กำหนดภาระหน้าที่ไว้เพิ่มขึ้นจากระเบียบพัสดุฯ เดิมไว้เป็นอย่างมาก รวมทั้งได้มีการกำหนดบทลงโทษที่รุนแรงไว้อีกด้วย

ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานก่อสร้างภาครัฐเป็นไปอย่างถูกต้องทางศูนย์วิทยาการสารสนเทศและการพัฒนาเมือง (CUID) จึงได้เล็งเห็นว่าควรจะมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวให้แก่กลุ่มบุคคลของทางราชการที่ได้กล่าวถึงรวมทั้งผู้ที่สนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการด้านงานก่อสร้างที่มีสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเข้าใจในหลักการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางการปฏิบัติเพื่อบริหารงานก่อสร้างให้เป็นไปตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง จนกระทั่งสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามที่ทางศูนย์ฯ ตั้งเป้าหมายไว้ ทั้งนี้ เพื่อจะได้ป้องกันปัญหาการฟ้องร้องระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง รวมถึงขจัดปัญหาการถูกลงโทษจากการปฏิบัติที่ผิดขั้นตอนได้เป็นอย่างดี

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 1. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วน
 2. ผู้ที่สนใจการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานก่อสร้างภาครัฐ

สิทธิประโยชน์ของผู้เข้าอบรม

 1. คอร์สอบรมระยะเวลา 15 ชั่วโมง (อบรมในโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว ใกล้เซนทรัล นครราชสีมา)
 2. อาหารกลางวัน 2 มื้อ และอาหารว่าง 4 มื้อ
 3. เอกสารประกอบการอบรม 1 ชุด พร้อมกระเป๋าที่ระลึก
 4. วุฒิบัตรผ่านการอบรม

เนื้อหาการอบรม

 • ระเบียบที่เกี่ยวข้องและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างภาครัฐ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ที่ได้รับมอบหมาย
 • หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมงาน
 • การบริหารงานก่อสร้างของภาครัฐ
 • กรณีศึกษาที่น่าสนใจ
 • แบบฟอร์มและแนวทางการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง

อัตราค่าลงทะเบียน

ชำระเงินก่อน 3 สิงหาคม 2561 เพียง 2,900* บาท/ท่าน

อัตราปกติ 3,500* บาท/ท่าน

*ค่าลงทะเบียนในการอบรมนี้สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และประชุมระหว่างประเทศ

 

 

 

หรือสมัครออนไลน์ที่ QR-Code

การชำระเงินค่าลงทะเบียน

โอนเข้าบัญชีธนาคาร กรุงไทย สาขา ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ประเภท ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขบัญชี 985-7-95665-3
กรุณานำส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ Email: training@cuid.in.th หรือ Line ID: @cuid แล้วรอรับข้อความยืนยันการลงทะเบียน

หมายเหตุ การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้รับข้อความตอบรับทาง Email หรือ Line เท่านั้น

ชมบรรยากาศสถานที่อบรม

อำนวยการอบรมโดย

ศูนย์วิทยาการสารสนเทศและการพัฒนาเมือง สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Hotline : 091 828 0696 หรือ Line ID : @cuid


 

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *