คอร์สสอนการใช้งานโปรแกรม REVIT (Architecture) อย่างสถาปนิกและวิศวกรมืออาชีพ

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การใช้งานโปรแกรม REVIT® (Architecture) อย่างสถาปนิกและวิศวกรมืออาชีพ

Module 1 : คอร์สสำหรับผู้เริ่มใช้งานโปรแกรม REVIT

วันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 – 17.30

ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อุทยานศูนย์แห่งการเรียนรู้ (CL Park)

อาคารสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา  Google MAP Location

รับจำนวนจำกัด ไม่เกิน 40 ท่าน

 

 

 

 

อบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียง

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ แสงรัศมี

อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

 

 

 

หลักการและเหตุผล

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการเขียนแบบสามมิติของอาคารและสถาปัตยกรรมในปัจจุบันถือว่ามีความทันสมัย และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการทำงานสำหรับสถาปนิกและวิศวกร ซึ่งมีให้เลือกใช้มากมายหลากหลายโปรแกรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรม REVIT® (Architecture) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจากค่าย Autodesk และได้รับความนิยมอย่างสูงจากสถาปนิกและวิศวกรทั่วโลก เพราะเป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาสำหรับการโมเดลรายละเอียดอาคาร (BIM-Building Information Modeling, BIM) โดยเฉพาะ เพื่อช่วยให้สถาปนิก วิศวกร นักออกแบบมืออาชีพ ผู้รับเหมาก่อสร้าง และ บำรุงรักษาทำงานได้มีคุณภาพมากขึ้น ประหยัดพลังงานมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับมาตรฐานการออกแบบที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน
ดังนั้นเพื่อให้สถาปนิก วิศวกร และผู้สนใจมีความเข้าใจในการทำงานของโปรแกรม REVIT ได้อย่างถูกต้อง และป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

ศูนย์ CUID จึงได้เล็งเห็นว่าควรจะมีการถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวให้แก่ผู้สนใจเพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจหลักการใช้งาน การสร้างแบบจำลองสามมิติของอาคารได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยแบ่งเนื้อหาการอบรมออกเป็น 2 Modules คือ Module 1 สำหรับผู้เริ่มใช้งานโปรแกรม REVIT และ Module 2 สำหรับผู้ใช้งานโปรแกรม REVIT เพื่อการสร้างแบบจำลองที่ซับซ้อน เพื่อให้เกิดทักษะในการใช้โปรแกรม รวมทั้งพื้นฐานที่ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามที่ศูนย์ CUID ได้ตั้งเป้าหมายไว้เพื่อยกระดับการพัฒนาด้านวิชาชีพวิศวกรรมและเทคโนโลยี

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 1. สถาปนิก/นักออกแบบ
 2. วิศวกรโยธา/นายช่าง
 3. ผู้รับเหมา
 4. นิสิต/นักศึกษา
 5. ผู้ที่สนใจการออกแบบ/เขียนแบบ

สิทธิประโยชน์ของผู้เข้าอบรม

 1. อบรมเชิงปฏิบัติการระยะเวลา 15 ชั่วโมง (อบรมในห้องปฏิบัติการด้วยคอมพิวเตอร์ i7-3.4 GHz+RAM 8GB+จอขนาด 21″)
 2. อาหารกลางวัน 2 มื้อ และอาหารว่าง 4 มื้อ
 3. คู่มือการใช้งานโปรแกรมพร้อมกระเป๋าที่ระลึก
 4. ของที่ระลึกพิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียน 20 ท่านแรก
 5. ประกาศนียบัตรผ่านการอบรม
 6. พิเศษสุด “อบรมแล้วไม่เข้าใจทำตามไม่ได้ สามารถเรียนซ้ำคอร์สเดิมได้ฟรี”

เนื้อหาการอบรม

Module 1 : คอร์สสำหรับผู้เริ่มใช้งานโปรแกรม REVIT

วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561

1. การใช้งานและการปฏิบัติการออกแบบบ้านพักอาศัยสองชั้น

 • ขั้นตอนการทำงานและการใช้คำสั่ง
 • การใช้คำสั่งแสดงมุมมอง แปลน รูปด้าน รูปตัด
 • การสร้างเส้นกริดและการใส่เสาโครงสร้าง
 • การสร้างและแก้ไขผนัง พื้น ฝ้าเพดาน หลังคา
 • การใส่ข้อความและเส้นบอกขนาด
 • การใส่ประตู หน้าต่าง และ บันได
 • การแสดงภาพฉายสามมิติ

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561

2. การใช้งานและการปฏิบัติการออกแบบบ้านพักอาศัยสองชั้น

 • การใช้คำสั่งในการแสดงงานสามมิติและเรนเดอร์
 • การเขียนแบบโครงสร้าง ฐานราก เสา คาน พื้น โครงหลังคา
 • การใส่สัญลักษณ์ ข้อความ ประกอบแบบ
 • การสร้างแบบขยายประตู-หน้าต่าง
 • การสร้างแบบขยายห้อง-น้ำ
 • การนำมุมมองมาใส่หน้ากระดาษ (Sheets)
 • การประมาณจำนวนวัสดุเบื้องต้น

กิจกรรม Workshop

 • แบบก่อสร้างอาคารพักอาศัยสองมิติและแบบนำเสนอทัศนียภาพอาคารอาศัยสามมิติ

อัตราค่าลงทะเบียน

ปกติ 5,000 บาท พิเศษช่วงแนะนำเพียง 3,500 บาท/ท่าน

การชำระเงินค่าลงทะเบียน

โอนเข้าบัญชีธนาคาร กรุงไทย สาขา ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ประเภท ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขบัญชี 985-7-95665-3
กรุณานำส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ Email: training@cuid.in.th หรือ Line ID: @cuid แล้วรอรับข้อความยืนยันการลงทะเบียน

หมายเหตุ การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้รับข้อความตอบรับทาง Email หรือ Line เท่านั้น

แผ่นพับประชาสัมพันธ์

ชมบรรยากาศสถานที่อบรม

 

 

 

 

อำนวยการอบรมโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระยุทธ สืบสุข

ศูนย์วิทยาการสารสนเทศและการพัฒนาเมือง สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Hotline : 091 828 0696 หรือ Line ID : @cuid